Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

§1 Informacje o sprzedawcy

Właścicielem sklepu oraz administratorem danych osobowych jest firma:

P. H. Indrax sp. j.
ul. Spichrzowa 3
41-800 Zabrze
NIP 6480010041
REGON 270585250

Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu internetowego Niren i określa zasady składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, zasady zawierania umów sprzedaży, zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu.

Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do regulaminu poprzez kliknięcie w link "regulamin".

§2 Dokonywanie zakupów

Zamówienia składa się przez stronę http://sklep.niren.pl.

Zamówienia można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Po złożeniu zamówienia klient dostaje drogą elektroniczną informację o jego otrzymaniu oraz prośbę o potwierdzenie. Nieprawidłowo złożone zamówienia nie będą rozpatrywane. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po dotarciu e-maila z potwierdzeniem dokonania zamówienia przez klienta.

Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto – zawierają podatek VAT, a także podane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty oraz wprowadzania do nich zmian.

Dostępne formy płatności to:

    Przelew na podane konto bankowe

    Płatność przy odbiorze

Zasady realizowania zamówień i dostawy

Zamówienia są realizowane w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od dnia wpływu środków na konto firmy w wysokości równoważnej zamówieniu wraz z kosztami przesyłki i potwierdzenia zamówienia (w przypadku płatności drogą przelewu), lub od dnia potwierdzenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem). W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się przedłużyć, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

Termin otrzymania przesyłki należy liczyć jako sumę czasu realizacji oraz czasu dostawy.

Przesyłki dostarczane są poprzez firmę kurierską Siódemka, lub drogą poczty polskiej – paczka lub list polecony – zgodnie z regulaminem tychże.

Przesyłka zostanie dostarczona w miejsce podane przez klienta w formularzu zamówienia.

Do każdej przesyłki dołączany jest paragon lub faktura.

Niren zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy. Ewentualne dodatkowe koszty ponosi Niren.§3 Ochrona danych

W przypadku dokonania zakupu, rejestracji bądź subskrypcji newslettera, wymagane jest podanie określonych danych teleadresowych. Administrator nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników bez ich wyraźniej zgody. Podane przez Użytkownika dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych jedynie za jego zgodą. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie Niren, jak również rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów.§4 Reklamacje i zwroty

Klient może zwrócić kupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i musi być zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. O zwrocie towaru sprzedawca musi być poinformowany w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki w formie pisemnej.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty zamówienia. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
Zwracany towar należy odsyłać kompletny razem z otrzymany wraz z nim dokumentem zakupu.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z obsługą sklepu lub złożyć reklamację na piśmie, podając numer zamówienia oraz krótki opis przyczyn zgłoszenia reklamacji wraz z danymi kontaktowymi.

Do odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru oraz uprawnień konsumenta z tego tytułu stosuje się ustawę z dnia 27 lipiec 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (dz.u. nr 141 poz.1176 ze zmianami) W przypadku niezgodności towaru z umową reklamację należy zgłosić na adres podany na stronie internetowej.

Odpowiedź sprzedawcy w sprawie reklamacji wysyłana jest na podany przez klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

W chwili odbioru przesyłki, klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu. W przypadku uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odesłać niezwłocznie przesyłkę na nasz adres.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).     

 
§5 Prawo odstąpienia od umowy

 

Konsument w terminie 14(czternastu) dni od dnia dostawy produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia . Ponadto konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim ,może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia i wysłanie na adres sprzedawcy - przed jego upływem.

 
§6 Rękojmia

 

Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
- żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

- oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
- oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
- żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
- żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

Witryna stworzona na platformie